Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi

1. Tanımlar

İşbu Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan,

Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.pollective.com.tr’da ya da app.pollective.io (“Websitesi”)  sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi,

Şirket: www.pollective.com.tr ve app.pollective.io üzerinden, Websitesi’ni elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, 0732127362800001 mersis numaralı Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Apt. No:5/2 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı elektronik ticaret şirketini, 

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Websitesi’nin üyelik belgesini

Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı,

ifade eder. 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi’ne bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. www.pollective.com.tr yada app.pollective.io kullanıcılara oluşturdukları anketler aracılığıyla merak ettiklerini öğrenmenin yanında markalar ile görüşlerini paylaşma ve karşılık olarak da para kazanma şansı sunar. Pollective kullanıcıları oluşturdukları ve katıldıkları anketler aracılığı ile merak ettikleri konular hakkında bilgi edinebilir; paylaştıkları bilgiler doğrultusunda markalar ile görüşlerini paylaşma ve para kazanma şansına erişebilir. Pollective içindeki tüm anketler “havuç” adı verilen soru sormaya yarayan birimden kazandırırken sadece önceden belirtilmiş markalar tarafından oluşturulmuş anketler “polly” ismi verilen paraya çevirilebilen birimden kazandırır. Pollective her soru için kazanılacak birimi açıkça belirmektedir. Kullanıcı soruları cevapladığı taktirde karşılık olarak verilen birimi kabul etmiş sayılır.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi’ne üye olur.

3.3. Kullanıcı, Websitesi’ne Facebook hesabı ile üye oluyorsa, www.pollective.com.tr yada app.pollective.io Facebook profilinde yer alan ve Facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Websitesi’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkânı tanımış sayılmaktadır. 

3.4. Kullanıcı, Websitesi’ne LinkedIn hesabı ile üye oluyorsa, www.pollective.com.tr yada app.pollective.io  LinkedIn profilinde yer alan ve LinkedIn tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Websitesi’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkânı tanımış sayılmaktadır.

3.5. Kullanıcı, Websitesi hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder.

3.6. Kullanıcı, Websitesi’nde yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

3.7. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.

3.8. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.

3.9. Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi’nden işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

3.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

3.11. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi’nden faydalanmayı durdurabilir.

3.12. Kullanıcılar Websitesi’nde kazandıkları “polly” birimlerinin toplamda en az 30 TL’ye karşılık gelecek kadar polly olması halinde TL’ye çevirebilir. Türk Lirasına çevrilen polly ödemeleri Kullanıcılara [.] ödeme sistemi aracılığı ile maksimum 3 iş günü içinde yapılacaktır. Kullanıcı’nın her transfer öncesi online gider pusulasını imzaladığını kabul etmesi gerekmektedir. Adına düzenlenecek olan gider pusulası karşılığında oluşabilecek vergisel yükümlülüklerden kullanıcı tamamen kendisinin sorumlu olduğunu online forma onay vererek kabul etmiş sayılır.

3.13. Kullanıcılar Websitesi’nde kazandıkları polly birimlerini pollective’in belirlediği ve önceden duyurduğu sistem üzerinden üzerinden 10 TL’ye karşılık gelecek kadar Polly biriktirdikten sonra Şirketin anlaşmalı olduğu STK’lara bağışlayabilir.

3.14. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı 3. Parti şirketler adına iletişimde bulunabilir.

3.15. Şirket, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 

3.16. Şirket, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

3.17. Şirket, Websitesi üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez.

3.18. Pollective 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup;  Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

3.19. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

4. Fikri Mülkiyet

Websitesi’nin tasarımı ve Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5. Üçüncü Taraf Bağlantıları

5.1Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere (“Harici Siteler”) yönlendiren bağlantılar yer alabilir. 

5.2. Söz konusu üçüncü taraf, Pollective ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Pollective bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Pollectiveden tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. 

5.3. Pollective bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

5.4. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Pollective’in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Pollective ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Pollective’in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

5.5. Pollective ürünleriyle ilgili olarak Pollective tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler Pollective tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

8. Mücbir Sebep

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

9. Çeşitli ve Son Hükümler

9.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. 

9.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

9.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. 

9.4. Sekiz maddeden oluşan işbu Sözleşme,  Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 

9.5. Pollective muhtelif zamanlarda bu Koşulları değiştirebilir. Bunu yaptığımız takdirde, yukarıdaki “Son Güncelleme” bağlantısı değiştirilecektir. Bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdur. Koşulların değiştirilmesinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelir.