Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi

1. Tanımlar

İşbu Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan,Kullanıcı: Üye olmak suretiyle App.Pollective.io (“Websitesi”)  sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi, Şirket: App.Pollective.io üzerinden, Websitesi’ni elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, 0732127362800001 mersis numaralı Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Apt. No:5/2 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı elektronik ticaret şirketini, Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Websitesi’nin üyelik belgesini Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı, ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi’ne bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. App.Pollective.io kullanıcılara oluşturdukları araştırmalar aracılığıyla merak ettiklerini öğrenmenin yanında markalar ile görüşlerini paylaşma ve karşılık olarak da para kazanma şansı sunar. Pollective kullanıcıları oluşturdukları ve katıldıkları araştırmalar aracılığı ile merak ettikleri konular hakkında bilgi edinebilir; paylaştıkları bilgiler doğrultusunda markalar ile görüşlerini paylaşma ve para kazanma şansına erişebilir. Pollective içindeki tüm araştırmalar “havuç” adı verilen soru sormaya yarayan birimden kazandırırken sadece önceden belirtilmiş markalar tarafından oluşturulmuş araştırmalar “polly” ismi verilen paraya çevirilebilen birimden kazandırır. Pollective her soru için kazanılacak birimi açıkça belirmektedir. Kullanıcı soruları cevapladığı taktirde karşılık olarak verilen birimi kabul etmiş sayılır.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi’ne üye olur.

3.3. Kullanıcı, Websitesi’ne Facebook hesabı ile üye oluyorsa, App.Pollective.io Facebook profilinde yer alan ve Facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Websitesi’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkânı tanımış sayılmaktadır.

3.4.Kullanıcı, Websitesi’ne LinkedIn hesabı ile üye oluyorsa, App.Pollective.io LinkedIn profilinde yer alan ve LinkedIn tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Websitesi’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkânı tanımış sayılmaktadır.

3.5. Kullanıcı, Websitesi hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder.

3.6. Kullanıcı, Websitesi’nde yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder. 

3.7. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.

3.8. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.

3.9. Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi’nden işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

3.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

3.11. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi’nden faydalanmayı durdurabilir.

3.12. Kullanıcılar Websitesi’nde kazandıkları “Polly” birimlerinin toplamda en az 30 TL’ye karşılık gelecek kadar polly olması halinde TL’ye çevirebilir. Türk Lirasına çevrilen polly ödemeleri Kullanıcılara Şirket tarafından önceden websitesi üzerinden duyurulan ödeme sistemi aracılığı ile maksimum 3 iş günü içinde yapılacaktır. Kullanıcı’nın her transfer öncesi online gider pusulasını imzaladığını kabul etmesi gerekmektedir. Adına düzenlenecek olan gider pusulası karşılığında oluşabilecek vergisel yükümlülüklerden kullanıcı tamamen kendisinin sorumlu olduğunu online forma onay vererek kabul etmiş sayılır.

3.13. Kullanıcılar Websitesi’nde kazandıkları polly birimlerini Pollective’in belirlediği ve önceden duyurduğu sistem üzerinden üzerinden 10 TL’ye karşılık gelecek kadar Polly biriktirdikten sonra Şirketin anlaşmalı olduğu STK’lara bağışlayabilir.

3.14. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı 3. Parti şirketler adına iletişimde bulunabilir.

3.15. Şirket, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.16. Şirket, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

3.17. Şirket, Websitesi üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez.

3.18. Pollective 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup;  Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

3.19. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

4. Fikri Mülkiyet

Websitesi’nin tasarımı ve Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5. Üçüncü Taraf Bağlantıları

5.1. Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere (“Harici Siteler”) yönlendiren bağlantılar yer alabilir.

5.2. Söz konusu üçüncü taraf, Pollective ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Pollective bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Pollectiveden tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir.

5.3. Pollective bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

5.4.Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Pollective’in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Pollective ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Pollective’in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

5.5. Pollective ürünleriyle ilgili olarak Pollective tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler Pollective tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

8. Mücbir Sebep

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

9. Çeşitli ve Son Hükümler

9.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır.

9.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

9.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir.

9.4. Dokuz maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.

9.5.Pollective muhtelif zamanlarda bu koşulları değiştirebilir. Bunu yaptığımız takdirde, yukarıdaki “Son Güncelleme” bağlantısı değiştirilecektir. Bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdur. Koşulların değiştirilmesinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Kullanıcı Onayları

Kişisel Veri İşleme Onayı

App.Pollective.io web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, adres, e-mail ve sair verilerimin;

 • Websitesi kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem,
 • Onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem,
 • Websitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem,
 • Hizmet/ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi,
 • Hizmet/ürün çekilişleri, promosyonlara katılmamın sağlanması,
 • Pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi
 • Websitesi  kullanım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi
 • Websitesi bana ve cihazlarıma etkin şekilde sunulmasının sağlanması,
 • Yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi,
 • Şirket ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için,

Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi tarafından web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca işlenmesine,  Şirket’in bağlı ve tabi olduğu grup şirketlerine, acentelerine, ticari mümessillerine, distribütörlerine ya da hizmetin ifası için mecburi olması kaydıyla belirleyeceği üçüncü kişilere aktarılmasına kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, Şirket tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarım hakkında bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman Şirketin paylaşmış olduğu iletişim bilgileri üzerinden geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.

Ticari Elektronik İleti Onayı

Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketinin, kendisi ya da başkası adına, App.Pollective.io web sitesinde sunulan hizmetler hakkında, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kampanya, promosyon ve şahsıma özel yapılabilecek indirimler ile Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya hem e-mail hem de kısa mesaj aracılığı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi, şirketin mersis adresine, iletişim bilgilerine ve diğer ticari bilgilerine web sitesinden ulaşabildiğimi, web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, vermiş olduğum onayı Şirket’e ulaşarak veya profilimdeki Ayarlar/İzinler sekmesinden dilediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.

© Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi Telif Hakkı Uyarısı:

Web sitemizin içeriğinde bulunan; metinler, resimler, fotoğraflar, sesler, logolar, ikonlar ve yazılım da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tescilli olan veya olmayan veya tescile tabi olmayan telif hakları, komşu hakları, marka, ticari isim, alan adı, veri tabanı hakları, patent, know-how, modeller, logo ve tasarımlar, internet erişim hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm fikri ve sınai haklar korunmaktadır.

Web sitemiz içinde, bulunan veya web sitemizde ve atıfta bulunulan veya linki verilen hiçbir doküman, resim, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve sair hiçbir unsur, arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz, değiştirilemez, işlenemez, tahrif edilemez ve kullanılamaz. Web sitemizin kullanımı, kullanıcılara herhangi bir içerik üzerinde, herhangi bir hak vermez. Sadece başka Web siteleri, KAYNAK gösterme şartı ile Web sitesinde yer alan ve korunan tüm hakları yayınlayabilir. 

Pollective’e yüklediğiniz, yayınladığınız her türlü metin, fotoğraf, video, gönderi, iletişim, müzik, ses kaydı, sanat eseri, derecelendirme, inceleme, diğer materyaller ve bilgiler (“araştırma”) ile ilgili davranışlarınızı, haklarınızı ve Pollective’in haklarını düzenlemektedir. Bir Gönderim yaptığınızda şunları kabul etmiş sayılırsınız:

 • Araştırmanızın orijinal ve doğru olduğunu, sizin tarafınızdan üretildiğini ve taklit olmadığını, herhangi bir telif hakkı içermediğini ya da telif haklarının ödendiğini.
 • Yasal yaş sınırının üzerinde olduğunuzu veya sınırın altındaysanız yasal vasinizin bu gönderiyi yapmanıza izin verdiğini;
 • Araştırmanızın yanlış, yanıltıcı, saldırgan, saygısız, ahlaka aykırı, müstehcen, aşağılayıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde uygunsuz olmadığını;
 • Araştırmanızın üçüncü tarafların telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını, reklam haklarını, manevi haklarını ve/veya geçerli olan diğer kişisel hakları ya da mülkiyet haklarını ihlal eden bir içerik barındırmadığını
 • Araştırmanızın herhangi bir kanunu, kararnameyi, tüzüğü veya yönetmeliği ihlal eden bir içerik ya da herhangi bir kanun, kararname, tüzük veya yönetmelik kapsamında yayın yoluyla iftira suçu teşkil eden, bunu savunan, destekleyen veya bu şekilde yönlendirme yapan bir içerik barındırmadığını;
 • Araştırmanızın belli bir kişiye veya gruba yönelik bir nefret söylemi içeren ya da genel bir değerlendirmeyle bu şekilde olduğu kabul edilebilecek ya da herhangi bir kişiyi, ortaklığı, şirketi ya da siyasi partiyi tehdit edici ya da küçük düşürücü olan bir materyal veya içerik barındırmadığını;
 • Araştırmanızın kişisel bilgilerinin Pollective ile paylaşılması konusunda söz konusu kişilerden önceden yazılı izin alınmaksızın, kimliği veya özel bilgileri (hassas bilgiler dahil) belirtilen veya belirlenebilecek kişiler hakkında görüşler, üçüncü taraf web siteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri, telefon numaraları ve diğer bilgiler içermediğini;
 • Araştırmanızın Pollective tarafından kullanılmasının bu Koşulların ihlali anlamına gelmeyeceğini ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa zarar vermeyeceğini.
 • Araştırmalar aracılığıyla Sitelerde ifade edilen veya sunulan her tür fikir, tavsiye, açıklama, hizmet, teklif ve diğer bilgi Pollective’e değil sadece bu içeriği koyan veya dağıtan kişilere aittir. Bu tür Araştırmalara verdiği bilgilerin veya araştırmaların kendisinin doğruluğu, tamlığı veya işe yararlığı hakkında hiçbir onay veya garanti vermeyiz.
 • Pollective, Siteye erişen kullanıcıların gönderdiği veya oluşturduğu tüm araştırmalarını incelememektedir, incelemesi mümkün değildir ve bu araştırmalar içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Pollective’in kullanıcılar tarafından oluşturulan ve Sitede yayımlanan içeriği görüntüleme ve dağıtma olanağını size sunarak sadece aracı görevini üstlendiğini ve Sitedeki Gönderimlere ve faaliyetlere dair hiçbir yükümlülük veya sorumluluk altına girmediğini kabul ediyorsunuz. Pollective hiçbir Gönderimi yayımlamak veya kullanmak zorunda değildir. Pollective (a) küfürlü, alçaltıcı ya da müstehcen, (b) hileli, aldatıcı ya da yanıltıcı, (c) başkalarının telif, ticari marka veya fikri mülkiyet hakkını ihlal edici ya da (d) herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal ettiğini ya da (e) saldırgan veya Pollective tarafından kabul edilemez olduğunu tespit ettiği Gönderimleri ve/veya Kullanıcıları engelleme ya da silme hakkını saklı tutar.

Bir Gönderim yaptığınızda, Pollective’e aşağıdakileri vermiş sayılırsınız:

 • Gönderimleri, kısmen veya tamamen, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (Pollective web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.
 • Gönderimlerde yer alan adınızı, takma adınızı, kullanıcı adınızı, biyografik bilgilerinizi, ses kayıtlarınızı, çizimlerinizi, fotoğraflarınızı, video görüntülerinizi, portrelerinizi, tasvirlerinizi veya halk tarafından tanınmanıza neden olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi (birlikte, “Kişisel İçeriğiniz”), aynen veya bazı değişiklikler yapılarak mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (Pollective web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen kullanım şekilleri nedeniyle Gönderiminizin içerebileceği her tür manevi haktan feragat ettiğinizi de kabul etmiş sayılıyorsunuz.

İçerik göndermek suretiyle, kendiniz ve halefleriniz, haklarınızı devrettiğiniz kişiler ve temsilcileriniz adına, Pollective’i ve tüm yetkililerini, yöneticilerini ve çalışanlarını bu tür bir Gönderimin Pollective veya bu kişiler tarafından kullanımından veya kullanımı ile bağlantılı olarak doğan her tür telif hakkı ihlali, kişisel gizlilik ihlali, reklam hakkının ihlali ve/veya hakaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür hak talebi, dava, yasal muamele, talep, sorumluluk ve tazminata karşı beri kılıp gerektiğinde tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yukarıdakilere etki etmeksizin hiçbir koşulda, Gönderiminizin kullanılmasını, Gönderiminiz için verdiğiniz Kişisel İzni ve Pollective’in yukarıda belirtilen haklarını sınırlama, yasaklama veya bunların kullanımına müdahale etme hakkına sahip olmayacaksınız ve bu tür haklarınızdan feragat ediyorsunuz.

Pollective’in, bir Gönderim iletmenize izin verirken, yapmış olduğunuz temsillere, verdiğiniz haklara ve ettiğiniz feragate dayandığını kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşma kapsamında verdiğiniz hakları, lisansları ve/veya ettiğiniz feragatleri sonlandıramayacağınızı veya geri alamayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Pollective, Gönderiminizi daha sonra düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz konusunda hiçbir garanti vermez. Gönderimlerinizin içeriğinden Pollective’in değil tamamen kendinizin sorumlu olduğunu kabul ediyorsunuz.

Yukarıda yer alan şartlara uygun davranmayan kullanıcılar veya üçüncü kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

🗝 Kullanıcı Sözleşmesi   |  🔒 Gizlilik ve Çerez Politikası   |    🙏 Aydınlatma Metni   |  🛡 KVKK    |  🧿 Davranış Kuralları    |    🥰 Ekip   |    💼 Enterprise   |  🎈 Sıkça Sorulan Sorular